Základní pravidla platná pro všechny kategorie

Na našich závodech nepředepisujeme žádného konkrétního výrobce pneumatik či elektroniky. Jsme OPEN cupový závod, který se snažíme přiblížit Vám všem a nemáme tedy potřebu cokoli předepisovat.

Na našich závodech si může zajezdit opravdu každý s technikou, která mu vyhovuje nebo ji má již nakoupenou a dodrží pár základních pravidel, která jsou zavedená hlavně z důvodu Vaší bezpečnosti.

Mazání - pro všechny typy kol je povoleno pouze bez zápachu!!!, před položením modelu na závodní koberec je závodník povinen kola od mazání utřít, aby se předešlo zničení koberce od agresívních druhů mazání. Opakované nedoržení toho pravidla může být důvodem vyloučení ze závodu.

Výška podozků -   minimální světlá výška podvozku i karoserie u 4WD modelů 5 milimetrů a u GT a Formule 4 milimetry, PanCar 3mm. Podvozky musí být pravidelně kontrolovány a nesmí na nich být ostré hrany či výstupky, které v případě kolize protrhnou koberec (vylezlé šrouby, přítlačná křídla formulí atd.)

Baterie - LiPo baterie jsou povolené pouze v tzv. HARD CASE bez pohyblivých vývodů pevně napájených na článkynabíjení baterií pouze v LiPo sáčcích. Zde jde pouze o vaši bezpečnost a zamezení případnému zranění či vzniku škod v případě selhání nabíjecího procesu. V případě nedodržení tohoto pravidla je veškerá případná způsobená škoda pouze Vaší zodpovědností. HiVolt baterie jsou povoleny. NiCd a NiMh baterie jsou povoleny, počet článků 6, jmenovité napětí článku 1,2V. Pro nabíjení platí stejná pravidla jako u LiPo.

Nasazování - každý z jezdců po odjetí své jízdy je povinen jít nasazovat další skupinu. Při nasazování na sobě bude mít reflexní vestu, kterou dodá pořadatel. Při nasazování je nutné dbát zvýšené opatrnosti, a nasazovač vchází do dráhy až poté co je to pro něj bezpečné a není ohrožen projíždějícími modely (platí dvojnásob u závodů BUGGY). V kategoriích buggy za juniory nasazují jejich zákonní zástupci!

Každý z jezdců, nasazovačů či diváků se zúčastňuje závodů na vlastní nebezpečí.

1/10 Open 

zde jsou pravidla volná - tedy motor, regulátor a další je jen na Vás. Pneumatiky musí být gumové bez omezení výrobce. Jmenovité napětí akumulátoru 7,4V.

1/10 Stock 

jsou povoleny střídavé motory o minimálně 17.5 závitech a regulátor v nastavení Zero Boost*. Navíc všechny výkonnostní parametry regulátorů budou nastaveny na nejnižší hodnotu. Motory nejsou omezeny výrobcem a mohou se časovat. Převodový poměr je libovolný. Pneumatiky musí být gumové bez omezení výrobce. Jmenovíté napětí akumulátoru 7,4 V. 

1/10 Super Stock 

jsou povoleny střídavé motory o minimálně 13.5 závitech EFRA LEGAL, důkazní povinnost je na straně závodníka, regulátor nastavený v Zero Boost*, který bude indikovaný "Blinking modem", abychom se poté zbytečně nedohadovali ;-) Motory nejsou omezeny výrobcem a mohou se časovat. Převodový poměr je libovolný. Pneumatiky musí být gumové bez omezení výrobce. Jmenovíté napětí akumulátoru 7,4 V. 

1/10 Hobby

Tato kategorie je primárně určena pro začínající závodníky ať už žáky či dospělé, nebo pro ty, kteří již díky svému věku či zdravotnímu omezení rychlejší modely nezvládají. Vy kteří jezdit umíte, tak pro Vás je spousta jiných kategorií, kde mužete měřit síly se sobě rovnými. ;-) Zde jsou povoleny všechny podvozky, často prodávané v RTR sadách. Není nutný žádný další tuning. Motor je omezen na dodaný výrobcem modelu, tzv. "plechovku" s minimálně 27 závity nebo lze použít střídavý systém s motorem 21,5 závitů a regulátorem v nastavení Zero Boost*. Je přísně zakázáno časování motorů, nebo jakákoli jiná úprava zvyšující výkon.  Pro závodníky, kteří chtějí draze „tunit“ své modely, aby auto jelo o kousek rychleji, je tu kategorie Open ;-). Pneumatiky musí být gumové bez omezení výrobce. Jmenovité napětí akumulátoru 7,4V.

1/10 Hobby Peugeot Cup 

stejná pravidla jako pro kategorii HOBBY. Jezdci, kteří chtějí být hodnoceni v této kategorii, však musí mít model osazen jednotnou karoserií Peugeot 207, 208. Tato kategorie se v případě dostatečného počtu účastníků pojede samostatně. Pořadatel pro tuto kategorii připravil 20 modelů DARE RC, který si bude možné zapůjčit s kompletním vybavením přímo na závodech – můžete tedy přijít závodit a mít „ruce v kapsách“. Podmínkou je dobrá nálada a chuť změřit síly s ostatními. Model vám bude zapůjčen za částku 600,- Kč včetně startovného. V případě poškození zapůjčeného modelu si pak jezdec hradí opravu a náhradní díly. Pneumatiky musí být gumové bez omezení výrobce. Jmenovité napětí akumulátoru 7,4V.

1/10 GT 

jsou povoleny všechny podvozky 1/10 šířky maximálně 210 mm se zadní hnanou nápravou (Serpent S100, Xray X10, Tamiya F103GT apod.). Není omezena motorizace, ani použité akumulátory a pneumatiky. 

Formule 

jsou povoleny podvozky šířky maximálně 210 mm s pohonem zadní nápravy a karoserií Formule. Pneumatiky mohou být mechové i gumové, mechové o maximální šířce 45 mm. Není omezena motorizace, ani použité akumulátory.

1/12 PanCar

jsou povoleny libovolné motory pro tuto kategorii, volné jsou rovněž regulátory, pneumatiky, karoserie, min. světlá výška podvozku 3mm.

1/14 mini

1/10 OFFROAD 4WD a 2WD

 • volný: motor, regulátor
 • minimální světlá výška podcozku 18 mm
 • mazání je povoleno, model však při položení na dráhu musí mít DOSUCHA OTŘENÁ KOLA
 • Ostatní pravidla platná dle EFRA

ShortCourse 2WD

 • poháněná pouze zadní náprava
 • volný: motor, regulátor
 • minimální světlá výška podcozku 18 mm
 • mazání je povoleno, model však při položení na dráhu musí mít DOSUCHA OTŘENÁ KOLA

ShortCourse 4WD 

 • náhon na obě nápravy
 • volný: motor, regulátor
 • minimální světlá výška podcozku 18 mm
 • mazání je povoleno, model však při položení na dráhu musí mít DOSUCHA OTŘENÁ KOLA

1/10 HOBBY Buggy

 • volný: motor, regulátor
 • minimální světlá výška podvozku 18 mm
 • mazání je povoleno, model však při položení na dráhu musí mít DOSUCHA OTŘENÁ KOLA

Jezdci v kategoriích 1/10 GT 1/12 PanCar, Formule si mohou zapůjčit náš soustruh na stočení (zbroušení) mechových kol na potřebnou výšku.

*Zero Boost nastavení regulátoru– existuje seznam regulátorů největších výrobců, který vydává americká autíčkářská autorita ROAR, kde je napsáno číslo software a konkrétní nastavení pro tento program. Pokud byste měli regulátor, který není v seznamu, s velkou pravděpodobností se dá nastavit stejně a můžete si ráno před závodem tento regulátor nechat ověřit u pořadatele (je dobré se informovat ještě před závodem). Důkazní povinnost o správném nastavení regulátoru je vždy na straně závodníků a při jiném nastavení je závodníkovi bez upozornění škrtnuta poslední jízda.

Jak se bude měřit?

Jednotlivé rozjížďky a finálové jízdy budou měřeny elektronickým počítacím zařízením AMB. V samotných modelech budou umístěny personální čipy, které budou závodníkům, jenž je nevlastní, zapůjčeny při prezentaci za poplatek 100 korun. Čip se v modelu zpravidla zapojuje do třetího nevyužitého kanálu v přijímači. Upozorňujeme, že čipů je pouze omezený počet, a tak doporučujeme všem, kdo to se závody myslí vážně, si jej pořídit. V případě nedostatku čipů bude rozhodovat, který ze závodníků se přihlásí dřív, přednost mají samozřejmě elektronické přihlášky.

Ranní trénink a časový rozpis

Dráha bude otevřena v 7:15. Prezentace končí v 8:15, trénink v 8:45 hodin. Následuje rozprava a začátek závodu, který bude v cca. 9:00 hodin. Pokud by někdo nestíhal přijet, může zavolat na telefon +420 608887167 a bude se tak moci do závodu zapojit později.

Jak bude závod probíhat?

Na našich webových stránkách je k dispozici elektronická přihláška, pomocí které se závodník přihlásí k závodu. V případě, že někdo nemá přístup k internetu, je možné se přihlásit telefonicky nebo ráno před závodem. Pokud se závodník přihlásí až ráno na závodě a nenahlásí svou účast do pátku 18:00 hodin před závodem, bude mu ke startovnému připočítáno 100 Kč! Po prezentaci budou závodníci rozděleni dle výkonnosti do kvalifikačních rozjížděk. Ty se pojedou celkem tři. Z těchto třech kvalifikačních jízd se každému závodníkovi započítají dvě lepší, které se obodují a výsledky se sečtou. Podle počtu dosažených bodů budou závodníci rozděleni do finálových skupin. Finálové jízdy se pojedou tři po sedmi až deseti pilotech. Nejhorší výsledek se bude škrtat a pro konečné pořadí se budou počítat jen dva lepší výsledky. Pořadí v jednotlivých finálových jízdách se bude počítat za každou finálovou skupinu zvlášť a celkové pořadí bude poté vycházet prostým seřazením závodníků po jednotlivých skupinách (nelze se dostat z vyjeté finálové skupiny výš nebo níž). V případě shodnosti bodů ve finálových jízdách bude jako další kritérium pro rozhodování použit lepší dosažený nájezd v některé z finálových jízd. Pokud i tak nebude možno rozhodnout, bude jako další posuzováno umístění do finálové skupiny. Po skončení finálových jízd bude provedeno vyhodnocení a vyhlášení výsledků závodu. Ty pak budou zveřejněny na našich webových stránkách.

Každý jezdec je povinen bezprostředně po skončení jízdy odložit svůj model na technickou kontrolu a jít nasazovat další skupinu. Pokud tak jezdec neučiní, je napoprvé upozorněn a při dalším provinění je jezdci škrtnut nejlepší výsledek dosavadního průběhu závodu.

V případě vysokého počtu závodníků si pořadatel vyhrazuje právo na změnu počtu jezdců v jednotlivých finálových skupinách a na změnu počtu kvalifikačních jízd.

Jaké budou věkové kategorie závodníků?

V kategorii 1/10 pojedou všechny věkové kategorie dohromady, zvlášť však bude navíc vyhlášena kategorie JUNIOR, která je ohraničena věkem 14-ti let, a kategorie OLDBOYS, v níž budou hodnoceni závodníci od 40-ti let výše. Pro posuzování věku bude rozhodující věk závodníka při prvním závodu seriálu. Věk je nutné z důvodu předejití omylům při vyhlašování výsledků zadat již v přihlášce. Bez jeho uvedení není možné registraci provést.

Bodování závodů

Bodování závodu: 1. místo 100 bodů, 2. místo 80 bodů, 3. místo 70 bodů, 4. místo 65 bodů, 5. místo 61. bodů, 6. místo 58 bodů, 7. místo 56 bodů, 8. místo 54 bodů, 9. místo 52 bodů, 10. místo 50 bodů, 11. místo 49 bodů a další místa vždy o bod méně.

Z konečného počtu závodů se budou škrtat dva nejhorší výsledky. Pokud by na konci roku měli jezdci shodný počet bodů, přihlíží se k počtu lepších umístění.

Co se jinam nevešlo…

Na všech závodech je zajištěno občerstvení. Parkování je zajištěno na přilehlém parkovišti. Je nutné vzít s sebou stůl a židli a prodlužovačku.

Na každých závodech jsou k dispozici i náhradní díly na podvozky Serpent, Xray, Durango, Associated a další modelářské zboží (gumy, motory, regulátory, ...).

Po skončení závodu jsou zveřejněny kompletní výsledky všech jízd včetně jednotlivých průjezdů kol.

Pro jakýkoliv dotaz můžete využít mailu Jan@domansky.cz nebo telefonu +420 773 333 333

 

Shrnutí na závěr:

Kategorie modelů ONROAD: 1/10 OPEN, 1/10 SuperStock, 1/10 Stock, 1/10 Hobby, 1/10 Hobby Peugeot Cup, 1/10 GT, 1/12 PanCar, Formule s mechovými koly, Formule s gumovými koly.

Kategorie modelů OFFROAD: 1/10 Hobby Buggy, 1/10 2WD, 1/10 4WD, 1/10 ShortCourse 2WD, 1/10 ShortCourse 4WD.

Způsob přihlášení: elektronickou přihláškou na webu (do pátku 18:00 hodin - ONROAD nebo soboty 18:00 hodin - OFFROAD ) nebo ráno při prezentaci za příplatek 100,- Kč.

Startovné:

všechny kategorie 1/10 a 1/14 mini : 400,- Kč, druhá kategorie 200,- Kč; 

ShortCourse 4WD: 500,-Kč

Půjčení personálního čipu: 100,- Kč

Na žádost závodníka bude samozřejmě vystaven doklad o zaplacení.