Podstawowe informacje


Menedżer prywatności

Spółka Domanský sro, z siedzibą w Českobrodská 566, Praga 9, ID nr 62914910, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, wstawka 35498 (zwana dalej również „Spółką” lub „nasza firma”), niniejszym umożliwiamy Państwu poinformowanie Państwa o sposobie i zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach jako podmiotów danych osobowych w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez firmy.

Jakie dane osobowe przetwarzamy


Dane osobowe, które nam przekazujesz

Przetwarzamy dane osobowe, które nam przekazujesz.

Dane osobowe, które uzyskujemy, inne niż bezpośrednio od Ciebie

Dane osobowe, które zbieramy inne niż bezpośrednio od Ciebie

W ramach wspólnych kampanii marketingowych z Guru marketing s.r.o. możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe. Możemy je łączyć na potrzeby akcji marketingowych lub na potrzeby prawidłowej realizacji umowy.

W przypadku przekazania Twoich danych osobowych innemu podmiotowi, z wyprzedzeniem poinformujemy Cię, w tym osobę, której przekazujemy dane osobowe. Jeśli ktoś przekaże nam Twoje dane osobowe, musi również Cię o tym wcześniej poinformować.

Dane osobowe przetwarzamy automatycznie

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, możemy zbierać pewne informacje o Tobie, takie jak Twój adres IP, data i godzina dostępu do naszej strony internetowej, informacje o Twojej przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym lub ustawieniach języka. Możemy również przetwarzać informacje o Twoim zachowaniu na naszej stronie internetowej, tj. jakie linki na naszej stronie odwiedzasz i jakie towary są Ci wyświetlane. Jednak informacje o Twoim zachowaniu w serwisie są anonimizowane ze względu na Twoją maksymalną prywatność, w związku z czym nie możemy ich przypisać do konkretnego użytkownika, czyli konkretnej osoby.

Jeśli uzyskujesz dostęp do naszej strony internetowej z telefonu komórkowego lub podobnego urządzenia lub za pośrednictwem jednej z naszych aplikacji mobilnych, możemy również przetwarzać informacje o Twoim urządzeniu mobilnym.

Dane osobowe, które przekazujemy stronom trzecim


Administrator korzysta z narzędzi firm trzecich do oceny ruchu - Google Analytics - szczegółowe informacje o tej usłudze i certyfikacie bezpieczeństwa można znaleźć tutaj

Zgoda wyrażona w celach marketingowych jest dobrowolna, ale jest niezbędna do przedstawiania poszczególnych ofert naszych produktów i usług. Nie możemy przedstawiać Ci indywidualnych ofert bez takiej zgody.

Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie pod poniższymi linkami kontaktowymi Administratora lub bezpośrednio na koncie elektronicznym każdego użytkownika.

Pliki cookie

Automatycznie również pliki cookie.

Systemy kamer w naszej 

Systemy kamer w naszych obiektach

Automatycznie przetwarzamy również nagrania z kamer w naszych obiektach.

Nasze zakłady kamieniarskie są monitorowane przez systemy kamer z transmisją i nagrywaniem online. Na terenie obiektu mamy kamery zarówno w celach prewencyjnych, jak i w celu wyjaśnienia ewentualnych nielegalnych działań. Operatorem systemu kamer jest Domanský s.r.o.

Podmiotami, których dane osobowe przetwarza nasza firma mogą być przede wszystkim klienci i potencjalni klienci naszej firmy, w szczególności nasi klienci, odbiorcy naszych usług, odbiorcy finansowania i ich przedstawiciele, osoby odwiedzające stronę internetową oraz użytkownicy innych kanałów komunikacji i biznesu, inne strony stosunków umownych lub . innym podmiotom, których dane osobowe są prawnie poświadczone przez naszą firmę.

Wersje na telefony komórkowe i aplikacje mobilne


Jeśli wejdziesz na naszą stronę z telefonu, tabletu lub podobnego urządzenia, zoptymalizujemy ją pod kątem tych urządzeń. W takim przypadku przetwarzamy twoje dane osobowe w sposób podobny do twojego komputera.

Dlaczego zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe

Przetwarzamy Twoje dane osobowe z następujących powodów:

 • Zakup towarów i usług: przede wszystkim przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu prawidłowego przetworzenia, wysyłki i dostarczenia Twojego zamówienia. Jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy, dzięki Twoim danym osobowym wiemy, z kim możemy się skontaktować.
 • Obsługa klienta: jeśli skontaktujesz się z nami z pytaniem lub problemem, musimy przetworzyć Twoje dane, aby na nie odpowiedzieć lub rozwiązać. W niektórych przypadkach dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom trzecim (np. przewoźnikom towarów).
 • Konto użytkownika: dzięki danym osobowym, które podajesz nam w swoim profilu użytkownika, będziesz miał dostęp do szeregu przydatnych funkcji (np. jeśli podasz numer telefonu, będziemy mogli w łatwy sposób poinformować Cię, kiedy zamówienie zostanie do Ciebie dostarczone). Wprowadzone dane możesz zmienić w dowolnym momencie, z wyjątkiem adresu e-mail, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do Twojego konta użytkownika.
 • Działalność marketingowa:
 • E-mail marketing: wysyłamy Ci e-mailowe wiadomości biznesowe na podstawie Twojej zgody. Możesz łatwo zrezygnować z otrzymywania wiadomości biznesowych, pisząc na e-mail: alexandra@domansky.cz lub dzwoniąc pod numer +420 731 036 734.
 • Konkursy marketingowe: w niektórych przypadkach zwycięzca konkursu może zostać sfotografowany lub głównie w celu zwiększenia przejrzystości naszych konkursów marketingowych. Takie przetwarzanie danych osobowych realizujemy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, który polega na zwiększeniu wiarygodności konkursów marketingowych w oczach innych konkurentów oraz na zwiększeniu atrakcyjności tych konkursów. Możesz sprzeciwić się temu przetwarzaniu - patrz kontakt powyżej.
 • Ulepszanie naszych usług: korzystając z historii zamówień i zachowań w sieci, możemy oferować bardziej trafne oferty innych towarów, takich jak akcesoria do zakupionych produktów. W niektórych miejscach wyświetlamy produkty, które są bezpośrednio dla Ciebie i odpowiadają Twoim potrzebom i zainteresowaniom. Możemy również wykorzystać narzędzia do testowania różnych wariantów (tzw. testy A/B), Google Analytics, Facebook Analytics itp. w celu optymalizacji elementów na stronie.
 • Opinie klientów o towarach i usługach: po zakupie od nas towarów lub usług możesz zostać poproszony o ich ocenę. Oceny można również wprowadzić z własnej inicjatywy.
 • Egzekwowanie praw i roszczeń oraz kontrola organów publicznych: możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ są nam one potrzebne do realizacji naszych praw i roszczeń (np. w przypadku, gdy masz wobec nas nieuregulowane roszczenie). Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ potrzebujemy ich na potrzeby kontroli przeprowadzanych przez organy publiczne oraz z innych podobnie ważnych powodów.

Przetwarzamy dane osobowe na tych dokumentach prawnych


Wykonanie i zawarcie umowy

Potrzebujemy dużej części Twoich danych osobowych, aby móc zawrzeć z Tobą umowę kupna lub inną umowę dotyczącą towarów lub usług, które chcesz od nas kupić. Z chwilą zawarcia umowy przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu prawidłowego dostarczenia do Ciebie zakupionego towaru lub w celu prawidłowego świadczenia wybranych lub zakupionych usług. W oparciu o ten powód prawny przetwarzamy głównie dane do fakturowania i dostawy. W tym celu Twoje dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz informacje związane z przedmiotem umowy (np. identyfikacja usługi, przedmiot finansowania, dane dotyczące płatności itp.) będą przetwarzane w niezbędnym zakresie.

Kwalifikujące się interesy

Wykorzystujemy również Twoje dane osobowe, aby dostarczać Ci odpowiednie treści, tj. treści, które Cię interesują. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu przetwarzamy w ten sposób dane osobowe, które przetwarzamy automatycznie oraz pliki cookies.

Z tego samego powodu prawnego możemy wysyłać Ci wiadomości e-mail i SMS-y jako nasi klienci. Przetwarzanie Twoich danych osobowych na tej podstawie prawnej odbywa się również podczas monitoringu prowadzonego za pomocą kamer w naszych poszczególnych placówkach.

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie tego powodu prawnego, możesz sprzeciwić się temu przetwarzaniu, pisząc na adres e-mail: alexandra@domansky.cz lub dzwoniąc pod numer +420 731 036 734.

Przetwarzanie to jest niezbędne do ochrony interesów firmy, np. przy windykacji należności lub do wewnętrznych celów administracyjnych. W tym celu Spółka może również przetwarzać dane w celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z oferowanych usług.

Zgoda

W celu wysyłania wiadomości biznesowych (np. e-mail marketing i telemarketing) przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody. Za Twoją zgodą wysyłamy Ci wiadomości biznesowe e-mail. Możesz łatwo zrezygnować z otrzymywania korespondencji biznesowej, pisząc na adres e-mail: alexandra@domansky.cz lub dzwoniąc pod numer +420 731 036 734. Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz ją w każdej chwili odwołać .

Nasza firma potrzebuje Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych. Za Twoją zgodą firma przetwarza Twoje dane osobowe w celu oferowania handlu i usług, a także dokonuje przetwarzania i analiz marketingowych, w tym poprzez zautomatyzowane przetwarzanie i profilowanie, w celu poprawy jakości świadczonych usług oraz dostosowania oferty do Twoich potrzeb . Zgoda w celach marketingowych jest udzielana przede wszystkim przez samą firmę, aby mogła przetwarzać Twoje dane, na przykład w celu stworzenia odpowiedniej oferty wykraczającej poza istniejący stosunek umowny. Firma może kontaktować się z Tobą głównie telefonicznie, sms-em, e-mailem, a nawet listownie, natomiast przy wysyłaniu wiadomości biznesowych firma przestrzega obowiązków wynikających z innych przepisów prawa.

Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim

W takich przypadkach przekazujemy Twoje dane osobowe podmiotom trzecim:

 • Dostawa towaru: wybrany przez Ciebie przewoźnik nigdy nie byłby w stanie dostarczyć Ci zamówionego towaru, gdybyśmy nie udzielili mu informacji gdzie, kiedy i do kogo towar powinien zostać dostarczony. Przekażemy te informacje przewoźnikowi zgodnie z tym, w jaki sposób wypełnisz je w zamówieniu. Przekazywane w ten sposób informacje obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, pod którym przewoźnik może się z Tobą skontaktować oraz, jeżeli towar nie został opłacony z góry, kwotę do zapłaty po otrzymaniu przesyłki. dobra. W odniesieniu do podanych przez nas danych osobowych przewoźnik ma prawo przetwarzać je wyłącznie w celu dostarczenia towaru, a następnie niezwłocznie usunąć dane osobowe.
 • Dostawa towarów przechowywanych dla nas przez kontrahenta: jeśli zamawiasz u nas towar, który znajduje się w magazynie naszego kontrahenta, musimy przekazać Twoje dane osobowe temu kontrahentowi, który zrealizuje zamówienie, w celu realizacji zamówienia . Podane w ten sposób dane obejmują w szczególności Twoje imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, pod którym przewoźnik może się z Tobą skontaktować oraz, jeżeli towar nie został opłacony z góry, kwotę, którą należy uiścić po otrzymaniu przesyłki. dobra. Ten partner umowny musi następnie przekazać dane osobowe przewoźnikowi, który dostarczy towar, w przeciwnym razie przewoźnik nie będzie w stanie dostarczyć towaru do Ciebie. Zarówno partner umowny, który przechowuje dla nas towary, jak i przewoźnik są zobowiązani do wykorzystywania tych danych osobowych wyłącznie w celu przechowywania/dostawy towarów w odniesieniu do danych osobowych, które im przekazujemy, a następnie do niezwłocznego ich usunięcia.
 • Karty płatnicze: nasza firma nie posiada informacji o kartach płatniczych, które u nas płacisz. Tylko Twoja bezpieczna bramka płatnicza i odpowiednia instytucja bankowa mają informacje o Twoich kartach płatniczych. Płatnik musi zostać zweryfikowany zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa w taki sposób, aby wykazać, że jest rzeczywistym, uprawnionym posiadaczem karty płatniczej pod kątem prawnie uzasadnionego interesu w realizacji transakcji. Płacący klient zostanie zweryfikowany przed autoryzacją płatności i potrąceniem środków z konta posiadacza karty. Powyższe dane są przechowywane wyłącznie u wydawców kart płatniczych.
 • Twoje dane osobowe są udostępniane głównie pracownikom firmy w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych, w których jest to niezbędne do obsługi danych osobowych klientów, ale tylko w niezbędnym w tym przypadku zakresie i z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa. Ponadto Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim zaangażowanym w przetwarzanie danych osobowych klientów lub te dane osobowe mogą być im udostępnione z innego powodu zgodnie z prawem.


Spółka może również ujawnić Twoje dane w szczególności w celu wypełnienia obowiązków przewidzianych szczególnymi przepisami prawa, przy czym upoważnionymi osobami mogą być organy władzy publicznej, w szczególności organy ścigania, sądy itp. Ponadto Spółka może udostępniać Twoje dane podmiotom, z których usług korzysta. w wykonaniu zobowiązań umownych wynikających z umowy zawartej z Państwem lub podmiotami, z których Spółka korzysta w celu ochrony jej praw i interesów prawnie chronionych. Spółka może zatem powierzyć przetwarzanie Twoich danych osobowych podmiotowi trzeciemu (przetwarzającemu). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są głównie przedstawiciele naszej firmy, a także firmy za pośrednictwem których Spółka egzekwuje swoje należności, kancelarie prawne, agencje reklamowe, spedycje, drukarnie czy dostawcy systemów informatycznych Spółki.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

W pierwszej kolejności będziemy przetwarzać Twoje dane przez cały czas trwania łączącego nas stosunku umownego.

W przypadku przetwarzania danych osobowych, na które została wyrażona zgoda, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane co do zasady przez okres 7 lat lub do odwołania zgody.

Jeśli subskrybujesz komunikację biznesową, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres 7 lat lub dopóki nie wyrazisz sprzeciwu co do ich dalszego wysyłania.

Zwracamy również uwagę, że odpowiednio dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług. W celu wypełnienia wszystkich naszych zobowiązań, niezależnie od tego, czy obowiązki te wynikają z łączącej nas umowy, czy z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, musimy przetwarzać niezależnie od Twojej zgody przez okres określony przez lub zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa (np. w przypadku dokumenty podatkowe, okres ten wynosi co najmniej 10 lat).

Dane pozyskane za pośrednictwem konta użytkownika lub w inny podobny sposób przetwarzamy przez okres korzystania z naszych usług, a zwykle 5 lat po ich anulowaniu. Następnie przez rozsądny czas przechowywane są zazwyczaj tylko podstawowe dane identyfikacyjne i informacje o przyczynie, dla którego konto użytkownika zostało zlikwidowane lub dane stanowiące część zaliczek operacyjnych. Domyślnie nagrania z kamer przechowujemy przez okres 90 dni.

Jeśli na monitorowanym terenie dojdzie do czynu bezprawnego, możemy skontaktować się z policją i przekazać kwestionowane akta właściwemu organowi (policja, sąd itp.). W takim przypadku zapisy nie są usuwane po 90 dniach, ale ze względów dowodowych przechowujemy je do czasu ostatecznego zakończenia sprawy.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi i niewłaściwemu wykorzystaniu Twoich danych osobowych, wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

Bardzo zależy nam na ochronie Twoich danych osobowych. Dlatego nie tylko regularnie sprawdzamy ich bezpieczeństwo, ale stale poprawiamy ich ochronę.

Staramy się stosować środki bezpieczeństwa, które zapewniają wystarczające bezpieczeństwo w stosunku do aktualnego stanu techniki. Podjęte środki bezpieczeństwa są następnie regularnie aktualizowane.

Dane osobowe osób poniżej 16 roku życia


Nasz sklep internetowy nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 16 roku życia. Osoba, która nie ukończyła 16 roku życia może korzystać z naszego sklepu internetowego wyłącznie za zgodą swojego opiekuna prawnego (rodzica, opiekuna prawnego lub opiekuna).

jakie masz prawa w związku z ochroną twoich danych osobowych

W stosunku do Twoich danych osobowych przysługuje Ci w szczególności prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, prawo do sprostowania lub uzupełnienia Twoich danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu lub przetwarzania Twoich danych osobowych, prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo żądania przeniesienia Twoich danych osobowych, prawo do uzyskania informacji o naruszeniu bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych masz prawo do żądania informacji o celu przetwarzania danych osobowych, informacji o zakresie osoby, której dane dotyczą do przetwarzania i ich kategorii, w tym dane o źródle, z którego pozyskano dane osobowe, planowanym czasie przetwarzania, fakcie, czy zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie oraz informacje o potencjalnych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych dane. Masz również prawo zażądać sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych, jeśli są one niedokładne, ew. jeżeli upłynął cel ich przetwarzania.


Przysługuje Ci prawo do uzyskania od Spółki danych osobowych dotyczących Ciebie, które przekazałeś Spółce za Twoją zgodą lub w celu zawarcia lub wykonania umowy. Na Twoje żądanie Firma przekaże Ci te informacje bez zbędnej zwłoki w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Prawo to nie dotyczy danych osobowych, które nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.


Jeżeli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych jest sprzeczne z ochroną Twojej prywatności i życia osobistego lub z prawem, masz prawo do wniesienia sprzeciwu, żądania wyjaśnienia i sprostowania sytuacji, w szczególności ograniczenia przetwarzania, sprostowania, uzupełnienia lub usunięcie danych osobowych. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane bezprawnie, możesz skontaktować się ze spółką lub złożyć skargę do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (www.uoou.cz) na terenie Republiki Czeskiej.

Korekta

Jeśli uważasz, że przetwarzane przez nas dane osobowe są nieprawidłowe, możesz się z nami skontaktować

Dostęp (przenośność)

Możesz poprosić nas o przesłanie przeglądu Twoich danych osobowych, pisząc e-mail na adres alexandra@domansky.cz lub dzwoniąc pod numer 731036734

Przysługuje Ci również prawo dostępu do następujących informacji dotyczących Twoich danych osobowych:

 • Jakie są cele przetwarzania Twoich danych osobowych?
 • Jakie są kategorie danych osobowych, których to dotyczy?
 • Kto poza nami jest odbiorcą Twoich danych osobowych?
 • Planowany czas przechowywania Twoich danych osobowych
 • Czy masz prawo do żądania lub sprzeciwu wobec sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania?
 • Informacje o źródle danych osobowych, jeśli nie otrzymaliśmy ich od Ciebie

Usuń

Możesz również zażądać, abyśmy usunęli informacje o Tobie (ale usunięcie nie wpłynie na dane w dokumentach, które jesteśmy zobowiązani przez prawo zachować (takich jak faktury lub noty kredytowe) wniosek zostanie odrzucony (np. jeśli zarejestrujemy zaległą należność od Ciebie lub w przypadku trwającej procedury reklamacyjnej lub sporu).

Pamiętaj, że kluczowe informacje o Twojej karcie płatniczej nie są przechowywane w naszej firmie, ale w naszej bramce płatniczej. W związku z tym dane te nie mogą być przez nas usunięte i konieczne jest skontaktowanie się z bramką płatniczą, za pośrednictwem której dokonałeś płatności.

Poza powyższymi, masz prawo do usunięcia w następujących przypadkach:

 1. Dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w których były przetwarzane
 2. cofnąłeś zgodę, na podstawie której dane były przetwarzane i nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania
 3. Wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i uważasz, że ocena sprzeciwu wykaże, że w konkretnej sytuacji Twój interes przeważa nad naszym interesem w przetwarzaniu tych danych osobowych.
 4. Dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem
 5. Obowiązek usunięcia wynika ze szczególnego przepisu prawnego
 6. To są dane osobowe dzieci poniżej 16 roku życia

Oświadczenie o sprzeciwie

Niektóre z Twoich danych osobowych przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (patrz rozdział niniejszych warunków zatytułowany „Przetwarzamy dane osobowe na tych dokumentach prawnych”). Jeżeli wystąpią z Twojej strony szczególne powody, możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Możesz zgłosić ten sprzeciw, pisząc na adres e-mail: alexandra@domansky.cz lub dzwoniąc pod numer +420 731 036 734.

Ograniczenie przetwarzania

Jeśli (a) zaprzeczasz dokładności swoich danych osobowych, (b) Twoje dane osobowe są przetwarzane nielegalnie, (c) nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale potrzebujesz ich do ustalenia, egzekwowania lub obrony swoich roszczeń lub jeśli (d) wniosłeś sprzeciw wobec poprzedniego ustępu, masz więc prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W takim przypadku możemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie za Twoją zgodą (z wyjątkiem przechowywania lub tworzenia kopii zapasowych danych osobowych).

Składanie reklamacji

J

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, masz również prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uoou.cz). Bylibyśmy jednak szczęśliwi, gdybyś najpierw zajął się z nami swoimi reklamacjami. Zawsze możesz łatwo skontaktować się z nami przez e-mail alexandra@domansky.cz lub zadzwonić pod numer 731036734.

Niniejsze Warunki Ochrony Danych Osobowych, w tym ich elementy, obowiązują od 1 stycznia 2022 r. i są dostępne w formie elektronicznej na stronie www.profimodel.cz/pl

INFORMACJE O COOKIES

I. Co to są pliki cookie?

Plik cookie to mały plik tekstowy, zwykle zawierający unikalny identyfikator, który jest wysyłany do przeglądarki punktu końcowego przeglądarki i znajduje się w repozytorium punktu końcowego. Ten plik zawiera pewne anonimowe informacje, takie jak identyfikator, nazwa strony internetowej lub czas trwania (data wygaśnięcia). Plik ten może mieć charakter tymczasowy i istnieje w momencie logowania do serwisu lub może mieć charakter trwały i pozostaje w magazynie urządzenia końcowego przez określony czas, lub do czasu usunięcia przez użytkownika serwisu.

II. Powody używania plików cookie

Używamy plików cookies przede wszystkim po to, aby w/w strony działały poprawnie, oraz aby dowiedzieć się jakie są Twoje preferencje, aby ukierunkować zawartość strony tak, aby lepiej spełniała Twoje wymagania, które wynikają ze sposobu, w jaki przeglądasz stronę i co z nią zrobić. przeglądanie zwraca uwagę. Używamy również plików cookie, aby określić, które produkty lub usługi Cię interesują, a następnie przedstawić Ci swoją ofertę. Nie używamy plików cookie w celu poznania innych Twoich danych osobowych, ale możemy również łączyć dane, które mamy za ich pośrednictwem dostępne z Twoimi danymi osobowymi, które nam przekazujesz lub które uzyskujemy w inny sposób.

III. Rodzaje używanych plików cookie i ich przeznaczenie

Strona internetowa firmy wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

 • Techniczne pliki cookie – te pliki cookie są niezbędne do prawidłowego wyświetlania strony internetowej i zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania
 • Analityczne pliki cookies – celem analitycznych plików cookies jest ustalenie, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony oraz monitorowanie ich ruchu. Te cechy pozwalają nam poprawiać jakość i zawartość strony internetowej
 • Pliki cookie konwersji i śledzenia – te pliki cookie pozwalają firmie analizować wydajność różnych kanałów sprzedaży
 • Marketingowe pliki cookies – te pliki cookies służą do celów marketingowych, przy jednoczesnym zbieraniu informacji w celu lepszego dopasowania przekazów reklamowych do zainteresowań użytkowników serwisu
 • Odwiedzając stronę i włączając obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki (patrz niżej) wyrażasz zgodę na umieszczanie przez nas wymienionych powyżej plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym.

IV. Sprawdzanie i zarządzanie plikami cookies

Przepisy prawa pozwalają na przechowywanie w urządzeniach końcowych tzw. technicznych plików cookies bez konieczności uzyskania zgody użytkowników serwisu. Zgoda jest wymagana w przypadku innych rodzajów plików cookie.

Jako użytkownik serwisu wyrażasz zgodę na pliki cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Za pomocą tego ustawienia możesz określić, czy przeglądarka internetowa ma zezwalać stronom na przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym, czy też możesz ustawić preferencje dla konkretnych stron internetowych. Pliki cookie już umieszczone w pamięci urządzenia końcowego można usunąć w ustawieniach przeglądarki lub zażądać powiadomień dotyczących przechowywanych plików cookie. W przypadku usunięcia plików cookies zapisane informacje zostaną trwale usunięte, co jednak może wpłynąć na komfort przeglądania serwisu, bądź też może całkowicie wyłączyć niektóre jego funkcje.

Współpracujemy z podmiotami trzecimi (przetwarzającymi), które również mogą wykorzystywać pliki cookies przy świadczeniu usług.

Stosowanie plików cookies może wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych. Informacje o firmie Domanský s r.o. i jak przetwarza dane osobowe są wymienione w sekcji Prywatność.