Základné informácie

Správca osobných údajov

Spoločnosť Domanský sro, so sídlom Českobrodská 566, Praha 9, IČO 62914910, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 35498 (ďalej tiež len „spoločnosť“ či „naša spoločnosť“), ako správca osobných údajov, si vás týmto dovoľuje informovať o spôsobe a rozsahu spracovania vašich osobných údajov a poučiť vás o právach, ktoré ako subjekty osobných údajov máte v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov spoločností.

Aké osobné údaje spracovávame

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete.

Osobné údaje, ktoré získavame inak ako priamo od vás

Osobné údaje, ktoré získavame inak ako priamo od vás

V rámci spoločných marketingových kampaní s Guru marketing s.r.o. môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj my. Na účely marketingových kampaní, prípadne na účely riadneho splnenia zmluvy ich môžeme kombinovať.

V prípade, že vaše osobné údaje budú odovzdané inému subjektu, budeme vás o tom vopred informovať vrátane uvedenia toho, komu osobné údaje odovzdávame. Ak niekto odovzdá vaše osobné údaje nám, musí vás o tom tiež vopred informovať.

Osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky

Pri návšteve našej webovej stránky o vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka. Môžeme tiež spracovávať informácie o vašom správaní na našich webových stránkach, tj napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite a ktorý tovar je vám zobrazený. Informácie o vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi, tj konkrétnej osobe.

Ak pristupujete na naše webové stránky z mobilného telefónu či obdobného prístroja alebo prostredníctvom niektorej z našich mobilných aplikácií, môžeme spracovávať aj informácie o vašom mobilnom zariadení.

Osobné údaje, ktoré poskytujeme tretím stranám


Správca používa na vyhodnocovanie návštevnosti nástroje tretej strany – Google Analytics – podrobné údaje o tejto službe a certifikáte zabezpečenia sa dozviete tu.

Poskytnutý súhlas na marketingové účely je dobrovoľný, je však nevyhnutný na poskytovanie individuálnych ponúk našich produktov a služieb. Bez takto udeleného súhlasu Vám nemôžeme individuálne ponuky poskytovať.

Súhlas je možné odvolať kedykoľvek na nižšie uvedených kontaktných spojeniach Správcu alebo priamo na elektronickom účte každého užívateľa.

Cookies

Automaticky spracovávame aj cookies.

Kamerové systémy na našich prevádzkach

Kamerové systémy na našich prevádzkach

Automaticky spracovávame aj záznamy z kamier na našich prevádzkach.

Naše kamenné prevádzky sú monitorované kamerovými systémami s online prenosom a záznamom. Kamery na prevádzkach máme tak z dôvodu prevencie, ako aj z dôvodu objasňovania prípadnej protiprávnej činnosti. Prevádzkovateľom kamerového systému sme my, spoločnosť Domanský s.r.o.

Subjekty, ktorých osobné údaje naša spoločnosť spracováva, môžu byť predovšetkým klienti a potenciálni klienti našej spoločnosti, najmä naši zákazníci, príjemcovia našich služieb, príjemcovia financovania a ich zástupcovia, návštevníci webových stránok a používatelia iných komunikačných a obchodných kanálov, ďalší účastníci zmluvných vzťahov, popr. . ďalšie subjekty, na spracovanie ktorých osobných údajov svedčia našej spoločnosti právny titul.

Verzia pre mobilné telefóny a mobilné aplikácie

Ak vstupujete na naše webové stránky z telefónu, tabletu alebo podobného zariadenia, tak je pre tieto prístroje optimalizujeme. Vaše osobné údaje v takom prípade spracovávame obdobným spôsobom, ako v prípade prístupu z počítača.

Prečo zhromažďujeme a spracovávame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracovávame z týchto dôvodov:

 • Nákup tovaru a služieb: v prvom rade spracovávame vaše osobné údaje na to, aby sme riadne spracovali, vypravili a doručili vašu objednávku. Pokiaľ nastanú akékoľvek problémy, vďaka vašim osobným údajom vieme, na koho sa môžeme obrátiť.
 • Starostlivosť o zákazníkov: ak sa na nás obrátite s nejakým dotazom či problémom, musíme na jeho zodpovedanie alebo vyriešenie spracovávať vaše údaje. V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje odovzdané aj tretím subjektom (napr. dopravcovi tovaru).
 • Užívateľský účet: vďaka osobným údajom, ktoré nám poskytnete vo svojom užívateľskom profile, sa vám sprístupní rad užitočných funkcií (napr. pokiaľ uvediete svoje tel. číslo, môžeme vás ľahko informovať o tom, kedy vám bude objednávka doručená). Vami zadané údaje pritom môžete kedykoľvek zmeniť, a to s výnimkou e-mailovej adresy, ktorá slúži na prístup k vášmu užívateľskému účtu.
 • Marketingová činnosť:
 • E-mail marketing: e-mailové obchodné oznámenia vám zasielame na základe vášho súhlasu. Z odberu obchodných oznámení sa môžete ľahko odhlásiť tým, že napíšete na email: alexandra@domansky.cz alebo zavoláte na tel. +420 731 036 734.
 • Marketingové súťaže: v niektorých prípadoch môže byť výherca súťaže vyfotený, popr. natočený, a to najmä z dôvodu zvýšenia transparentnosti našich marketingových súťaží. Toto spracovanie osobných údajov vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva vo zvýšení vierohodnosti marketingových súťaží v očiach ostatných súťažiacich a vo zvýšení atraktivity týchto súťaží. Proti tomuto spracovaniu môžete vzniesť námietku - viď kontakt zhora.
 • Zlepšovanie našich služieb: pomocou histórie vašich objednávok a správania na webe dokážeme ponúknuť relevantnejšie ponuky ďalšieho tovaru, napr. príslušenstvo k zakúpeným produktom. Na určitých miestach teda zobrazujeme také produkty, ktoré sú priamo pre vás a zodpovedajú vašim potrebám a záujmom. Na optimalizáciu prvkov na webe môžeme využívať aj nástroje na testovanie rôznych variantov (tzv. A/B testovanie), Google Analytics, Facebook Analytics a pod.
 • Zákaznícke hodnotenia tovaru a služieb: potom, čo u nás nakúpite tovar či služby, môžete byť požiadaní o ich ohodnotenie. Hodnotenie je možné vložiť aj z vlastnej iniciatívy.
 • Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci: vaše osobné údaje môžeme tiež spracovávať z dôvodu, že ich potrebujeme na uplatnenie našich práv a právnych nárokov (napr. v prípade, že voči nám budete mať neuhradenú pohľadávku). Ďalej môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebujeme na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobne závažných dôvodov.

Osobné údaje spracovávame na týchto právnych podkladoch

Plnenie a uzatvorenie zmluvy

Veľkú časť vašich osobných údajov potrebujeme na to, aby sme s vami vôbec mohli uzatvoriť kúpnu či inú zmluvu ohľadom tovaru či služieb, ktoré si u nás chcete zakúpiť. Akonáhle je zmluva uzavretá, tak vaše osobné údaje spracovávame na to, aby sme vám riadne doručili zakúpený tovar, popr. aby sme vám riadne poskytli zvolené či zakúpené služby. Na základe tohto právneho dôvodu teda spracovávame predovšetkým údaje fakturačné a doručovacie. Za týmto účelom budú v nevyhnutnom rozsahu spracovávané vaše identifikačné údaje, kontaktné údaje a informácie vzťahujúce sa k predmetu zmluvy (napr. identifikácia služby, predmet financovania, platobné údaje a pod.).

Oprávnené záujmy

Vaše osobné údaje používame aj na to, aby sme vám poskytli relevantný obsah, teda obsah, ktorý je pre vás zaujímavý. Na základe oprávneného záujmu takto spracovávame najmä osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky a cookies.

Z rovnakého právneho dôvodu vám ako našim zákazníkom môžeme zasielať e-mailové a SMS správy. Spracovanie vašich osobných údajov na tomto právnom podklade sa deje aj pri monitoringu vykonávanom prostredníctvom kamier na našich jednotlivých prevádzkach.

Ak vaše osobné údaje spracovávame na základe tohto právneho dôvodu, môžete proti tomuto spracovaniu vzniesť námietku tým, že napíšete na email: alexandra@domansky.cz alebo zavoláte na tel. +420 731 036 734.

Toto spracovanie je nutné pre ochranu záujmov spoločnosti, napr. pri vymáhaní pohľadávok alebo pre vnútorné administratívne účely. Za týmto účelom môže spoločnosť spracovávať aj údaje slúžiace na zaistenie bezpečného využívania ponúkaných služieb.

Súhlas

Na účely zasielania obchodných oznámení (napr. e-mail marketing a telemarketing) spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu. E-mailové obchodné oznámenia vám zasielame na základe vášho súhlasu. Z odberu obchodných oznámení sa môžete ľahko odhlásiť tým, že napíšete na email: alexandra@domansky.cz alebo zavoláte na tel. +420 731 036 734. Pokiaľ nám udelíte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať.

Na spracovanie vašich osobných údajov za účelom marketingu potrebuje naša spoločnosť váš súhlas. Na základe vášho súhlasu spoločnosť spracováva vaše osobné údaje na účely ponúkania obchodu a služieb, ďalej vykonáva marketingové spracovanie a analýzy, a to aj pomocou automatizovaného spracovania a profilovania, s cieľom skvalitniť poskytované služby a prispôsobiť ponuku vašim potrebám. Súhlas na marketingové účely primárne udeľujete samotnej spoločnosti, aby vaše údaje mohla spracovávať napríklad na vytvorenie vhodnej ponuky nad rámec už existujúceho zmluvného vzťahu. Spoločnosť vás môže kontaktovať najmä prostredníctvom telefónu, SMS správy, e-mailu alebo aj poštou, pričom pri zasielaní obchodných oznámení spoločnosť dodržiava povinnosti vyplývajúce z ďalších právnych predpisov.

Prenos osobných údajov tretím subjektom

V týchto prípadoch odovzdávame vaše osobné údaje tretím subjektom:

 • Doručenie tovaru: vami zvolený dopravca by vám nikdy nebol schopný doručiť objednaný tovar, pokiaľ by sme mu okrem iného neodovzdali údaje, kam, kedy a komu konkrétne má tovar doručiť. Tieto údaje dopravcovi odovzdáme podľa toho, ako ich vyplníte v objednávke. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, telefónne číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať, a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne čiastku, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré mu odovzdáme, oprávnený spracovávať ich iba na účely doručenia tovaru a potom osobné údaje bezodkladne zmazať.
 • Doručenie tovaru, ktorý pre nás uskladňuje zmluvný partner: pokiaľ si od nás objednávate tovar, ktorý sa nachádza v sklade nášho zmluvného partnera, musíme na dokončenie objednávky odovzdať vaše osobné údaje tomuto zmluvnému partnerovi, ktorý objednávku vybaví. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, telefónne číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne čiastku, ktorú je potrebné pri prevzatí tovaru uhradiť. Tento zmluvný partner potom uvedené osobné údaje musí odovzdať dopravcovi, ktorý bude tovar doručovať, pretože inak by vám dopravca nebol schopný tovar doručiť. Ako zmluvný partner, ktorý pre nás skladuje tovar, tak aj dopravcu, sú vo vzťahu k osobným údajom, ktoré im odovzdávame, povinní tieto osobné údaje použiť iba na účely skladovania/doručenia tovaru a potom ich bezodkladne zmazať.
 • Platobné karty: naša spoločnosť nemá údaje o platobných kartách, ktorými u nás platíte. Údajmi o vašich platobných kartách disponuje iba zabezpečená platobná brána a príslušná banková inštitúcia. Platiaci zákazník musí byť podľa príslušných právnych predpisov overený tak, aby bolo preukázané, že ide o skutočného, ​​oprávneného držiteľa platobnej karty s ohľadom na oprávnený záujem na vykonaní transakcie. K overeniu platiaceho zákazníka dôjde ešte predtým, než je platba autorizovaná a finančné prostriedky strhnuté z účtu držiteľa karty. Vyššie uvedené dáta sú ukladané iba u vydavateľov platobných kariet.
 • Vaše osobné údaje sú sprístupnené najmä zamestnancom spoločnosti v súvislosti s plnením ich pracovných povinností, pri ktorých je nutné nakladať s osobnými údajmi klientov, iba však v rozsahu, ktorý je v tom ktorom prípade nevyhnutný a pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení. Okrem toho môžu byť vaše osobné údaje odovzdávané tretím osobám, ktoré sa podieľajú na spracovaní osobných údajov klientov, prípadne im tieto osobné údaje môžu byť sprístupnené z iného dôvodu v súlade s právnymi predpismi.


Spoločnosť tiež môže najmä sprístupniť vaše údaje v rámci plnenia povinností stanovených osobitnými právnymi predpismi, kedy oprávnenými osobami môžu byť orgány verejnej moci, najmä orgány činné v trestnom konaní, súdy a pod. Ďalej spoločnosť môže vaše údaje sprístupniť subjektom, ktoré využíva pri plnení svojich zmluvných povinností. vyplývajúcich zo zmluvy uzavretej s Vami, alebo subjektom, ktoré spoločnosť používa na ochranu svojich práv a právom chránených záujmov. Spoločnosť tak môže poveriť spracovaním vašich osobných údajov tretej osoby (spracovateľa). Príjemcami vašich osobných údajov sú najmä zástupcovia našej spoločnosti, ďalej spoločnosti, prostredníctvom ktorých spoločnosť vymáha svoje pohľadávky, advokátske kancelárie, reklamné agentúry, zasielateľské agentúry, tlačiarenské spoločnosti či poskytovatelia informačných systémov Spoločnosti.

Ako dlho spracovávame vaše osobné údaje?

V prvom rade budeme vaše údaje spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami.

V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú vaše osobné údaje všeobecne spracovávané po dobu 7 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu.

V prípade, že sa prihlásite k odberu obchodných oznámení, tak vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu 7 rokov, popr. do doby vyslovenia vášho nesúhlasu s ich ďalším zasielaním.

Ďalej upozorňujeme, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov, musíme spracovávať bez ohľadu na vami udelený súhlas po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi alebo v súlade s nimi (napr. pri daňových dokladoch je touto dobou doba najmenej 10 rokov).

Údaje získané prostredníctvom užívateľského účtu či iným obdobným spôsobom spracovávame po dobu využívania našich služieb a ďalej obvykle 5 rokov po ich zrušení. Následne sú obvykle ukladané po primeranú dobu iba základné identifikačné údaje a údaj o tom, z akého dôvodu bol užívateľský účet zrušený či údaje tvoriace súčasť prevádzkových záloh. Vaše kamerové záznamy štandardne ukladáme po dobu 90 dní.

Ak v monitorovanom priestore dôjde k protiprávnemu konaniu, môžeme kontaktovať políciu a predmetné záznamy príslušnému orgánu (polícia, súd a pod.) odovzdať. V takom prípade nie sú záznamy po 90tich dňoch mazané, ale z dôkazných dôvodov ich uchovávame do právoplatného skončenia veci.

Zabezpečenie osobných údajov

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu.

Veľmi nám záleží na ochrane vašich osobných údajov. Preto nielen pravidelne kontrolujeme ich zabezpečenie, ale ich ochranu priebežne zdokonaľujeme.

Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.

Osobné údaje osôb mladších 16-rokov

Náš internetový obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16 rokov. Osoba mladšia ako 16 rokov môže náš internetový obchod používať iba, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, zákonný zástupca alebo opatrovník).

Vaše práva v súvislosti s ochranou vašich osobných údajov

Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte najmä právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku či sťažnosť proti spracovávaniu vašich osobných údajov, právo na prístup k vašim osobným údajom , právo požadovať prenesenie vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení bezpečnosti vašich osobných údajov.

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, máte právo požadovať informácie o účele spracovania osobných údajov, informácie o rozsahu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania a ich kategórii , vrátane údaja o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané, plánovanej dobe spracovania, skutočnosti či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania a informácie o prípadných príjemcoch alebo kategórii príjemcov osobných údajov. Ďalej máte právo žiadať opravu alebo výmaz vašich osobných údajov, ak sú nepresné, resp. ak pominul účel ich spracovania.


Máte právo získať od spoločnosti osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste spoločnosti poskytli na základe svojho súhlasu alebo za účelom uzavretia či plnenia zmluvy. Spoločnosť na základe vašej žiadosti vám poskytne tieto údaje bez zbytočného odkladu v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Toto právo sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré nie sú spracovávané automatizovane.


Pokiaľ sa domnievate, že je spracovanie osobných údajov v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, ste oprávnený vzniesť námietku, žiadať vysvetlenie a odstránenie takto vzniknutého stavu, najmä potom požadovať obmedzenie spracovania, opravu, doplnenie alebo výmaz osobných údajov. Ak si myslíte, že dochádza k neoprávnenému spracovaniu vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na spoločnosť alebo so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je pre územie Českej republiky Úrad pre ochranu osobných údajov (www.uoou.cz).

Oprava

V prípade, že sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú chybné, nás môžete kontaktovať.

Prístup (portabilita)

Môžete nás požiadať, aby sme vám zaslali prehľad vašich osobných údajov, a to tým, že napíšete na email účet alexandra@domansky.cz alebo zavoláte na tel. 731036734

Súčasne máte právo na prístup k týmto informáciám týkajúcim sa vašich osobných údajov:

 • Aké sú účely spracovania vašich osobných údajov
 • Aké sú kategórie dotknutých osobných údajov
 • Kto, okrem nás, sú príjemcami vašich osobných údajov
 • Plánovaná doba, počas ktorej budú vaše osobné údaje uložené
 • Či máte právo požadovať od nás opravu alebo výmaz vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu
 • Informácie o zdroji osobných údajov, ak sme ich nezískali od vás

Výmaz

Ďalej môžete žiadať, aby sme údaje o vás vymazali (výmaz sa však nedotkne údajov na dokumentoch, ktoré musíme podľa zákona uchovávať (napr. faktúry či dobropisy). Ak vaše osobné údaje budeme potrebovať na určenie, výkon alebo obhajobu našich právnych nárokov, môže byť vaša žiadosť odmietnutá (napr. pokiaľ za vami evidujeme neuhradenú pohľadávku či v prípade prebiehajúceho reklamačného či sporného konania).

Upozorňujeme, že hlavné informácie o vašej platobnej karte nie sú ukladané v našej spoločnosti, ale v našej platobnej bráne. Preto tieto dáta nie je možné z našej strany vymazať a je potrebné kontaktovať platobnú bránu, cez ktorú ste platbu vykonávali.

S výnimkou prípadov uvedených vyššie máte právo na výmaz v týchto prípadoch:

 1. Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané
 2. Odvolali ste svoj súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracovanie
 3. Vzniesli ste námietku proti spracovaniu osobných údajov a máte za to, že pri posúdení námietky vyjde najavo, že v konkrétnej situácii prevažuje váš záujem nad naším záujmom na spracovanie týchto osobných údajov
 4. Osobné údaje sú spracované protiprávne
 5. Povinnosť výmazu stanovuje osobitný právny predpis
 6. Jedná sa o osobné údaje detí mladších ako 16 rokov

Vznesenie námietky

Niektoré vaše osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu (pozri kapitolu týchto podmienok nazvaná "Osobné údaje spracovávame na týchto právnych podkladoch"). Pokiaľ na vašej strane budú existovať konkrétne dôvody, môžete namietať proti spracovávanie týchto vašich osobných údajov. Túto námietku môžete vzniesť tým, že napíšete na email účet alexandra@domansky.cz alebo zavoláte na tel. 731036734.

Obmedzenie spracovanie

Ak (a) popierate presnosť vašich osobných údajov, (b) vaše osobné údaje sú spracovávané protiprávne, (c) my už vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy ich potrebujete na určenie, výkon alebo obhajobu vašich právnych nárokov, alebo ak ste (d) vzniesli námietku podľa predchádzajúceho bodu, tak máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov. V takom prípade môžeme vaše osobné údaje spracovávať iba s vaším súhlasom (s výnimkou uloženia či zálohy predmetných osobných údajov).

Podanie sťažnosti

Ak máte za to, že vaše osobné údaje spracovávame protiprávne, máte taktiež právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov (www.uoou.cz). Budeme však radi, pokiaľ budete sťažnosti riešiť najprv s nami. Vždy nás môžete ľahko kontaktovať prostredníctvom emailu alexandra@domansky.cz alebo zavoláte na tel. 731036734.

Tieto Podmienky ochrany osobných údajov vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 1. januára 2022, pričom sú k dispozícii elektronicky na WWW.PROFIMODEL.CZ/SK

INFORMÁCIE O SÚBOROCH COOKIES

I. Čo sú cookies?

Cookies predstavuje malý textový súbor, ktorý obvykle obsahuje jedinečný identifikátor a ktorý je zaslaný do prehliadača koncového zariadenia používateľa webových stránok a je umiestnený v úložisku koncového zariadenia. Tento súbor obsahuje niektoré anonymné informácie ako je identifikátor, názov webových stránok, prípadne dobu trvania (okamih expirácie). Tento súbor môže byť dočasný a existuje v čase prihlásenia na webové stránky alebo môže mať trvalú povahu a zostáva v úložisku koncového zariadenia po dobu stanovenej expirácie, príp. kým nie je užívateľom webových stránok odstránený.

II. Dôvody na použitie cookies

Cookies používame predovšetkým preto, aby sme zaistili, že vyššie uvedené webové stránky riadne fungujú, ďalej aby sme zistili, aké sú vaše preferencie, cielili obsah webových stránok tak, aby lepšie zodpovedal vašim požiadavkám, ktoré vyplývajú z toho, ako webové stránky prechádzate a čomu pri ich prechádzaniu venujete vašu pozornosť. Cookies taktiež využívame na určenie, aké produkty či služby vás zaujímajú a následne vám prípadne poskytli ich ponuku. Cookies nepoužívame, aby sme zistili vaše ďalšie osobné údaje, avšak údaje, ktoré ich prostredníctvom máme k dispozícii, môžeme prípadne spojiť s vašimi osobnými údajmi, ktoré nám poskytnete alebo ktoré získame iným spôsobom.

III. Používané typy cookies a ich účel

Webové stránky spoločnosti používajú nasledujúce typy cookies:

 • Technické cookies – tieto súbory cookies sú potrebné na správne zobrazenie webových stránok a zaisťujú ich riadne fungovanie
 • Analytické cookies – účelom analytických cookies je zistiť, ako používatelia webovej stránky používajú a sledovať ich návštevnosť. Tieto funkcie nám umožňujú zlepšiť kvalitu a obsah webových stránok
 • Konverzné a trackingové cookies – tieto súbory cookies umožňujú spoločnosti analyzovať výkon rôznych predajných kanálov
 • Marketingové cookies – tieto súbory cookies slúžia na marketingové účely, pričom zhromažďujú informácie pre lepšie prispôsobenie reklamných oznámení záujmom užívateľov webových stránok
 • Návštevou webových stránok a povolením cookies v rámci nastavenia prehliadača (viď ďalej) súhlasíte s tým, že môžeme do vášho koncového zariadenia umiestniť súbory cookies uvedené zhora.

IV. Kontrola a správa súborov cookies

Právne predpisy nám umožňujú ukladanie tzv. technických cookies do koncových zariadení bez toho, aby bolo potrebné povolenie užívateľov webových stránok. Pre ostatné typy cookies sa vyžaduje súhlas.

Ako používateľ webových stránok udeľujete súhlas so súbormi cookies prostredníctvom nastavenia vášho prehliadača. V rámci tohto nastavenia môžete určiť, či má prehliadač umožniť webovým stránkam ukladať cookies do vášho koncového zariadenia, prípadne môžete nastaviť predvoľby pre určité weby. Cookies už umiestnené v úložisku vášho koncového zariadenia je možné v nastavení prehliadača odstrániť alebo požadovať upozornenia týkajúce sa ukladaných cookies. Ak vykonáte odstránenie cookies, budú uložené informácie trvalo vymazané, čo však môže ovplyvniť komfort pri prehliadaní webových stránok, prípadne úplne znemožniť niektoré ich funkcie.

Spolupracujeme s tretími subjektmi (spracovateľmi), ktoré taktiež môžu pri poskytovaní služieb cookies používať.

Používanie súborov cookies môže predstavovať spracovanie osobných údajov. Údaje o spoločnosti Domanský s r.o. a o tom, akým spôsobom spracováva osobné údaje, sú uvedené v sekcii Ochrana osobných údajov.