Blog Post

Read usefull post about our goods

Nová droní legislativa platná od 31.12.2020

4206

Registrace provozovatelů bezpilotních létajících prostředků a jejich pilotů


Od 31. prosince 2020 začínají v praxi platit nová pravidla* regulující provoz bezpilotních letadel, neboli dronů. Tato nová
pravidla se týkají všech typů tzv. dronů, včetně leteckých modelů.


1. Registrace provozovatele
Asi největší změnou oproti současnému stavu je povinnost registrace provozovatele dronu(ů), které mají hmotnost vyšší
než 250 g nebo nesou kameru nebo jiný senzor schopný jakkoli zachycovat osobní údaje.
Neregistruje se jednotlivý dron, ale jeho provozovatel (zpravidla jím bude vlastník dronu). Pro provozovatele mladší 18
let provede registraci jejich jménem zákonný zástupce. Registrovat se můžete online prostřednictvím nástroje na
webových stránkách:
ZDE
spravovaných Úřadem pro civilní letectví, kde vyplníte základní informace o sobě jako o fyzické nebo právnické osobě a
dále kontaktní email a telefonní číslo. Takto získaným registračním číslem musí být označen každý dron provozovatele
podléhající registraci.

2. Registrace a online test pilota dronu
Všichni piloti dronů, kromě těch, kteří budou létat s velmi lehkými drony s označením třídy C0, musí také absolvovat
povinný výcvik a složit online zkoušku teoretických znalostí. Pojmem výcvik se rozumí seznámení se s pravidly a
dostupnými informačními materiály, které jsou a budou dostupné a postupně doplňované na webu:

https://www.caa.cz/provoz/bezpilotni-letadla/

Otázky pokrývají témata důležitá pro bezpečné provádění letů, jakými jsou např. bezpečnost létání, vzdušný prostor,
provozní postupy, předpisy a pravidla týkající se letectví apod. Je proto vhodné se seznámit nejen s obecnými
informacemi, ale i s pravidly uvedenými v odkazovaných právních předpisech. I tato zkouška se skládá prostřednictvím
online nástroje na webu:  https://dron.caa.cz/

3. Členové klubů Svazu modelářů České republiky (SMČR)
A) Pro členy klubů SMČR pro provozování leteckých modelů s hmotností vyšší než 250 g, které nenesou kameru nebo jiný
senzor schopný jakkoliv zachycovat osobní údaje, platí odlišný režim v souladu s „Deklarací o provozu modelů letadel“ –
jsou zahrnuti do Hromadné registrace provozovatelů bezpilotních prostředků v rámci SMČR dle podmínek stanovených
pro SMČR. Další podrobnosti najdete na webových stránkách Klubu leteckých modelářů (KLEM) SMČR:
https://svazmodelaru.cz/klem/
B) Pro provozování dronů nesoucích kameru nebo jiný senzor schopný jakkoliv zachycovat osobní údaje je i pro členy
klubů SMČR vyžadována individuální registrace provozovatele a pilota dronu
Další informace:

https://letejtezodpovedne.cz/


https://www.caa.cz/provoz/bezpilotni-letadla/

https://svazmodelaru.cz/klem/2020/12/02/deklarace-o-provozu-modelu-letadel/


*Nařízení EU
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/945 ze dne 12. března 2019 o bezpilotních systémech a o
provozovatelích bezpilotních systémů ze třetích zemí.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1560844212742&uri=CELEX:32019R0945
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/947 ze dne 24. května 2019 o pravidlech a postupech pro provoz
bezpilotních letadel.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1560266370703&uri=CELEX:32019R0947

Comments (0)

K tomuto produktu zatím nejsou žádné komentáře.
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaný uživatelé.