MOC CA 20 g Styro klej

5MA51005

Nowy produkt

Power Fix

> 10 szt

detal magazyny
  • Dostępne w sklepie Praga 9: 2 szt
  • Dostępne w sklepie Praga 5: 3 szt
Inne opcje i terminy
Dostępny w sklepie: 5 szt
Sklepy i terminy dostaw
Cena z VAT:
19,87 zł 18,86 zł
Cena bez VAT:
15,59 zł

-1,01 zł

B B

Więcej informacji

Więcej informacji

Produkt nie zawiera substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr. 1272/2008.

"

Also purchased

These products has been purchased together with current product