MOC CA 20 g Styro klej

5MA51005

Nowy produkt

Power Fix

Na zapytanie
Kontakt:
Numer telefonu: Martin Beran +420 774 252 585
Email: profimodel@domansky.cz
Cena z VAT:
19,87 zł 18,86 zł
Cena bez VAT:
15,59 zł

-1,01 zł

B B

Więcej informacji

Więcej informacji

Produkt nie zawiera substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr. 1272/2008.

"