SafetyMaster - Wattmetr do 10A

Přesný wattmetr 0,1-10A/4-8,4V pro měření odběru v palubní síti RC modelů, popř. malých elektropohonů. S digitálním zobrazením proudu, napětí, příkonu/výkonu i proteklého náboje a grafickým zobrazením

RCA0055

Nové zboží

RC system

Skladem: 5 ks
Prodejny a termíny doručení
Cena s DPH
(DPH CZ 21%)
219 Kč
Cena bez DPH
181 Kč

B B

Více informací

Více informací

SafetyMaster je unikátní měřící přístroj - wattmetr 0,1-10,0 A s digitálním a grafickým zobrazením - který vám pomůže spolehlivě prověřit, jak kvalitní je systém napájení vašeho RC modelu. "Měkké" akumulátory a "neduživé" BEC stabilizátory jsou často tím "nejslabším článkem" palubní elektroniky a jednou z hlavních příčin havárií. Se SafetyMasterem uvidíte, jak bezpečný je váš systém napájení - díky měření proudu odebíraného servy a přijímačem a díky sledování napětí akumulátoru nebo BEC stabilizátoru při zatížení. A nejenom to, kromě odečtu okamžité hodnoty proudu SafetyMaster umožňuje zobrazovat průběh odebíraného proudu jako graf v závislosti na čase! Nízká hmotnost (sotva 14 g) a rozměry do dlaně dokonce umožňují SafetyMaster umístit na palubu a "natočit" průběh odběru v palubní síti nebo třeba jen jednoho serva za letu nebo jízdy! Do ruky tak dostáváte sofistikovaný měřící přístroj - grafický analyzér, s nímž prověříte odběr všech částí palubního RC vybavení jako nikdy předtím! V klidu domácí dílny, stejně jako v "polních podmínkách" na letišti, bez nutnosti vláčet s sebou počítač nebo jiné drahé vybavení pro zobrazení průběhu proudu.

SafetyMaster je samozřejmě také možno použít pro měření odběru malých pohonných systémů (do 10 A a napětí 8,4 V - tj. 2s Li-Po).

SafetyMaster je uložen v malém plochém pouzdru s dominujícím LCD displejem na čelním panelu. Na horní straně jsou umístěny vstupní a výstupní zásuvky pro standardní tříkolíkové servokonektory, do nichž se připojuje napájecí zdroj a "spotřebič". Zde jsou také umístěna tři tlačítka sloužící pro pohyb v menu a nastavování prahových hodnot proudu a napětí pro výstražná hlášení.

Pro základní měření proudového odběru se do vstupní zásuvky připojuje napájecí zdroj (přijímačový akumulátor nebo servokablík elektronického regulátoru otáček s BEC stabilizátorem napájení), do výstupní zásuvky se zapojuje servokablík vedoucí do zásuvky napájení nebo kanálu plynu přijímače. SafetyMaster je průchozí pro řídící servosignál, takže jej můžete zapojit i pro měření odběru jednotlivých serv - v tom případě se vstup wattmetru zapojí do odpovídajícího kanálu přijímače a na jeho výstup se připojí měřené servo.

Stiskem tlačítka můžete volit tři základní menu:

  • Hlavní menu s digitálním zobrazením okamžitého proudu, napětí, příkonu/výkonu, maximálního naměřeného proudu a minimálního naměřeného napětí
  • Menu grafického zobrazení s grafickým zobrazením průběhu proudu v závislosti na čase a digitálním zobrazením uplynulého času a proteklého náboje v mAh
  • Menu výstražných hlášení s možností nastavení prahových hodnot maximálního proudu a minimálního napětí pro výstražnou signalizaci. Zde také můžete resetovat záznam proudu a spustit tak od začátku nový grafický záznam a měření proteklého náboje.

Díky nastaveným prahovým hodnotám proudu a napětí vás SafetyMaster bude okamžitě varovat v případech, kdy odběr proudu překročí určitou mez mez nebo napětí nebezpečně poklesne - ať už v důsledku příliš velkého, proudového odběru "spotřebiče" nebo příliš "měkkého" zdroje napájení.

Sada SafetyMaster obsahuje: wattmetr SafetyMaster, třížilový měřící kablík se servokonektory na obou koncích, návod.

Praktické použití SafetyMasteru - jak rozumět naměřeným hodnotám:

  • 1) Začít můžete tím, že změříte odběr palubního RC vybavení ve všech vašich modelech. Sledujte, zda se při pohybování větším počtem serv proudový odběr neblíží maximální zatížitelnosti BEC stabilizátoru ve vašem regulátoru otáček nebo zda napětí přijímačového akumulátoru výrazněji neklesá (to by signalizovalo, že použitý přijímačový akumulátor není schopen poskytnou dostatečný proud, je "měkký").
  • 2) Pokud zjistíte nápadně velký odběr serv, prověřte jedno po druhém, zda je to problém všech serv nebo jen některého. Mějte na paměti, že serva s vysokým tahem, digitální serva a serva s nápadně vysokým tahem v poměru k jejich velikosti mají vždy "od přírody" vyšší odběr.
  • 3) Odběr serva měřte s připojeným táhlem a kormidlem a měřte také odběr serva samotného - pokud je proudový odběr samotného serva výrazně nižší, napovídá to, že někde něco drhne, máte příliš velký odpor v lanovodech, závěsy kormidel jdou ztuha apod.; u obřích modelů bude vhodné zapřemýšlet o doplnění statického vyvážení kormidel, v případě kormidla ovládaného více servy zapracovat na jejich lepším sladění...
  • 4) Při měření odběru palubního vybavení napájeného z BEC stabilizátoru sledujte pozorně hodnotu proudu. Při pohybování všemi servy by proudový odběr elektroniky neměl v žádném případě překročit 50-70% jmenovité hodnoty (tj. např. 1,0-1,4 A u 2 A stabilizátoru BEC), jde-li o stabilizátor lineární, nebo 80-90% jmenovité hodnoty (tj. např. 2,4-2,7 A u 3 A stabilizátoru SBEC), jde-li o stabilizátor spínaný.
  • 5) Při měření odběru palubního vybavení napájeného z BEC stabilizátoru sledujte i napětí. Při pohybování všemi servy by napětí stabilizátoru nemělo v žádném případě poklesnout na méně než 90% jmenovité hodnoty (tj. např. 4,5 V při napětí BEC 5,0V). Ale chcete-li mít opravdu jistotu, měli byste uvažovat o silnějším napájecím zdroji, pokud napětí BEC stabilizátoru poklesne o více než 0,1 V.
  • 6) Při měření odběru palubního vybavení napájeného z přijímačového akumulátoru sledujte pozorně hodnotu proudu. Při pohybování všemi servy by proudový odběr elektroniky neměl v žádném případě překročit 95% jmenovité hodnoty proudové zatížitelnosti daného typu článků (samozřejmě předpokládáme měření na plně nabitém akumulátoru).
  • 7) Při měření odběru palubního vybavení napájeného z přijímačového akumulátoru sledujte i napětí. Při pohybování všemi servy by napětí stabilizátoru nemělo v žádném případě poklesnout na méně než 1,15-1,20 V na článek pro NiCd/NiMH akumulátory, 3,7-3,8 V na článek pro LiPo akumulátory a 3,3 V na článek pro LiFe akumulátory (samozřejmě předpokládáme měření na plně nabitém akumulátoru).
Rozsah napětí:4,0-8,4 V
Proudový rozsah:0,1-10,0 A
Ovládací prvky:3 tlačítka
Konektory:UNI
Rozměry:42x52x5 mm
Hmotnost:13,6 g